kontakt: biuro@fundacjagrandpress.pl


Cele Fundacji:
 1. Ochrona wolności słowa,
 2. Podnoszenie poziomu i promocja dobrego dziennikarstwa,
 3. Wspomaganie rozwoju mediów lokalnych,
 4. Wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji dziennikarzy, pracowników reklamy i public relations,
 5. Wspomaganie rozwoju mediów tradycyjnych i elektronicznych, w tym rozwoju przedsiębiorczości związanej z rynkiem medialnym,
 6. Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce dziennikarskiej,
 7. Prowadzenie działalności charytatywnej przez dziennikarzy oraz na rzecz dziennikarzy i ich rodzin,
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa dziennikarzy pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 9. Wspomaganie wypoczynku dzieci dziennikarzy, którzy stracili zdrowie lub życie w czasie wykonywania obowiązków służbowych,
 10. Integracja mediów europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między dziennikarzami,
 11. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 12. Wspomaganie działalności na rzecz współpracy organizacji pozarządowych,
 13. Działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności w zakresie upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej.

ul. Mazowiecka 63/2
60-623 POZNAŃ
Numer KRS: 0000463363
NIP 779-24-13-921