kontakt: biuro@fundacjagrandpress.pl


„Dzieciom Łukasza” – solidarność dziennikarzy z rodziną zamordowanego dziennikarza

W Mławie został zamordowany Łukasz Masiak, dziennikarz, który dobrze służył lokalnej społeczności. Pozostawił żonę Marzenę i dwoje malutkich dzieci, córkę i synka. W związku z obawami o bezpieczeństwo rodziny zamordowanego więcej informacji o nich nie możemy podać. Sprawcy zabójstwa jeszcze nie zatrzymano.
Marzena Masiak przebywa na urlopie macierzyńskim i jest to teraz jej jedyne źródło utrzymania. Dzieci nie otrzymają renty po ojcu.
Wciąż nie wiemy, czy istniał związek między wykonywaniem zawodu dziennikarza a śmiercią Łukasza. Wiemy natomiast, że możemy pomóc finansowo rodzinie zabitego dziennikarza. Dlatego Fundacja Grand Press przekazuje 4000 zł na ten cel i organizuje zbiórkę pieniężną, z której całość uzyskanych środków przekażemy Marzenie Masiak. Przy wpłatach na konto bankowe Fundacji Grand Press w Poznaniu 06105015201000009135808658 prosimy o dopisek: „Dzieciom Łukasza”.

Zarząd Fundacji Grand Press


Cele Fundacji:
 1. Ochrona wolności słowa,
 2. Podnoszenie poziomu i promocja dobrego dziennikarstwa,
 3. Wspomaganie rozwoju mediów lokalnych,
 4. Wspomaganie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji dziennikarzy, pracowników reklamy i public relations,
 5. Wspomaganie rozwoju mediów tradycyjnych i elektronicznych, w tym rozwoju przedsiębiorczości związanej z rynkiem medialnym,
 6. Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce dziennikarskiej,
 7. Prowadzenie działalności charytatywnej przez dziennikarzy oraz na rzecz dziennikarzy i ich rodzin,
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa dziennikarzy pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 9. Wspomaganie wypoczynku dzieci dziennikarzy, którzy stracili zdrowie lub życie w czasie wykonywania obowiązków służbowych,
 10. Integracja mediów europejskich oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między dziennikarzami,
 11. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 12. Wspomaganie działalności na rzecz współpracy organizacji pozarządowych,
 13. Działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności w zakresie upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej.

ul. Mazowiecka 63/2
60-623 POZNAŃ
Numer KRS: 0000463363
NIP 779-24-13-921